ВРЪЗКИ
Търговско промишлена-палата Търговище     Българска Търговско-Промишлена Палата
община Търговище     Област Търговище
Министерство на Държавната Администрация и Административната Реформа
Министерство на финансите
Европейска комисия
Портал на Европейския съюз
Европейски парламент
Еврофондове
Юридическо начало за всеки
Съвет на Европейския съюз

Община Попово Oбщина Попово     Община Омуртаг Oбщина Омуртаг     Община Антоново Oбщина Антоново     Община Опака Oбщина Опака


Национален център за професионално обучение в системата на БТПП клон Търговище
Асоциация Екология, Земеделие, Образование и Наука – тел. 054/821 871 ; 054/821 871 email: aezon@mail.bg