П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 19 - Конференция „Активен неправителствен сектор за ефективна, действена и прозрачна администрация”

На 24.07.2009г. се проведе Kонференция „Aктивен неправителствен сектор за ефективна, действена и прозрачна администрация”, организирана от Търговско – промишлена палата - Търговище по проект „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”.

Мероприятието стартира от 10.30 ч в концертна зала на читалище “Напредък” . Конференцията беше официално открита от Оля Иванова – председател на Търговско –промишлена палата - Търговище и консултант по проекта. Бяха описани накратко консултантските становища и теми, които предстои да се дискутират.

Представени бяха гостите, консултантите и модераторите за мероприятието –доц.д.ю.н Мария Славова – преподавател по административно право в Софийски университет, Валентин Лазаров – председател на Националната асоциация на общинските служители в България, Оля Иванова – председател ТПП-Търговище, Калин Минков – преподавател по финанси, Петър Терзийски, Маргарита Янева, Станислав Стоянов, Донка Радичкова, Стоян Станчев - зам. кмет на община Търговище, представители на Областна администрация, на медии и на НПО-та от областта.

Пейо Беров направи представяне на проекта „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”

Оля Иванова представи резултатите от проучвания, анкети, анализи, наръчници и справочници и други материали разработени в хода на проекта

Пейо Беров изложи методите на добри практики и разработени методики.

Явор Атанасов направи представяне създадения регистър на НПО в област Търговище и сайта www.agora-opac.org .

Предложение за промяна на законодателството в подкрепа на неправителствения сектор беше представено от доц.д.ю.н Мария Славова.