П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 3 - Пресконференция за представяне на проекта
22 март 2008 г.
Г-жа Оля Иванова представя проекта на пресконференцията

  Национална асоциация на общинските служители в България е Партньор на Търговско-промишлена палата - Търговище, в качеството му на Бенефициент по Оперативна програма "Административен капацитет", процедура "Развитие на структурите на гражданското общество - ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система", по проект "АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА УСПЕШНА И ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ". Срокът на изпълнение е 18 месеца с място на провеждане - област Търговище.

Доц. д-р Ангел Иванов приветствува участниците в пресконференцията


Участници в пресконференцията
На 22 март 2008 г. в гр. Търговище се даде началото на проекта с провеждането на пресконференция. В нея взеха участие зам.-министърът на държавната администрация и административната реформа доц. д-р Ангел Иванов, зам.-областният управител на област Търговище г-н Свилен Василев , зам.-кметът на община Търговище г-н Стоян Станчев, представители на неправителствени организации, председателят на УС на НАОСБ г-н Валентин Лазаров и председателят на Търговско-промишлена палата - Търговище г-жа Оля Иванова.
Представители на администрацията и партньори на проекта на пресконференцията