П Р О Е К Т "Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация"
Дейност 7 - Дискусионен форум „Финансиране и насърчаване на неправителствения сектор и акумулиране на средства"

  На 20.10.2008 г. се проведе Дискусионен форум „Финансиране и насърчаване на неправителствения сектор и акумулиране на средства”, организиран от Търговско – промишлена палата - Търговище по проект „Активно гражданско общество за успешна и прозрачна администрация”. Мероприятието се проведе от 10.00ч в конферентна зала на Туристически информационен център.
Форума беше открит от Оля Иванова – председател на Търговско – промишлена палата - Търговище и консултант по проекта, като представи накратко проекта и хода на неговото изпълнение. Бяха описани темите, които предстои да се дискутират. Бяха представени гостите и консултантите за форума –доц.д.ю.н Мария Славова – преподавател по административно право в Софийски университет, Валентин Лазаров – председател на Националната асоциация на общинските служители в България, Лилия Братоева - доктор по икономика, Оля Иванова – председател ТПП-Търговище, Калин Минков – преподавател по финанси, Петър Терзийски, Маргарита Янева, Станислав Стоянов.