ОБУЧЕНИЕ

Обучение „Европейското право и НПО”


Обучение „ПЧП и участието на НПО”

   ПРОГРАМА
   20.02.2009
  09.00 – 09.30 Регистрация
  09.30 – 09.45 Официално откриване
  09.45 – 10.45 Публично-частното партньорство и аутсорсинг на услуги– понятие и правна уредба
  10.45 – 11.00 Почивка
  11.00 – 12.00 Подход при прилагане на ПЧП. Използване на концесиите в ПЧП
  12.00 – 13.00 Приложение ПЧП в сектор инфраструктура и благоустрояване
  13.00 – 14.00 Почивка
  14.00 – 15.00 Приложение ПЧП в социалната сфера
  15.00 – 16.00 Приложение на ПЧП в различните сектори – положителна практика в страните от Европейския съюз
  16.00 – 16.15 Почивка
  16.15 – 17.15 Правни рамки на приложимите ПЧП. Договаряне между страните.Разработки на модели за възможни ПЧП
  17.15 – 18.00 Приложние на аутсорсинга
  18.00 – 18.10 Закриване на обучението

   21.02.2009
  09.00 – 09.30Регистрация
  90.30 – 09.45Официално откриване
  09.45 – 11.45Работа по групи

  Първа група

   Преглед на потенциала за осъществяване на ПЧП проект
   Анализ на практическата изпълнимост на ПЧП проект
   Анализ и проверка на приложимостта на ПЧП проект – обща и секторна
   Финансова оценка на ПЧП проект Определяне на ПЧП проект Събиране на информация за проекта
   Определяне на допускания за модела Изготвяне на анализ на разходите и ползите от ПЧП проект
   Извършване на финансов анализ
   Извършване на икономически анализ
   Анализ на рисковете
   Оценка на възможността за използването на
   Оценка на финансовата устойчивост на проекта
  Втора група

   Анализ на публичните разходи
   Изходна спецификация Първоначален анализ на публичните разходи
   Анализ на публичните разходи Оценка на рисковете по проекта Разпределение на рисковете
   Прилагане на метода на ДПП
   Изчисляване на ННС на АПР съобразена с рисковете по проект
   Получаване на по-добра стойност на вложените средства

   Материалите са поместени в "Библиотека/От сайта"

Обучение „Управление на проектния цикъл и формирането на екипи за изпълнение”

  ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 23, 24 и 25 април 2009г.
  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ гр.Търговище, Туристически информационен Център
  УЧАСТНИЦИ Представители на областна администрация, общинските администрации и Структури на гражданското общество от Област Търговище
  Лектори: Лилия Братоева , Оля Иванова, Мария Славова, Валентин Лазаров, Петър Терзийски

   ПРОГРАМА

   23.04.2009
   09.00 – 09.30Регистрация
   09.30 – 10.15Експертиза на капацитета за подготовка на проекти в структурите на НПО и общините и областна администрация
   10.15 – 10.45Дискусия по експертизата
   10.45 – 11.15Почивка
   11.15 – 12.00Основи на управлението на проекти
   12.00 - 12.45Основи на управлението на проекти
   12.45 – 13.30Почивка
   13.30 – 14.15Планиране на проекта
   14.15 – 15.00Планиране на проекта
   15.00 – 15.30Почивка
   15.30 – 16.15Контрол и регулиране
   16.15 - 17.00Контрол и регулиране
   24.04.2009
   09.00 – 09.30Регистрация
   09.30 – 10.15Екипна работа по проект
   10.15 – 10.45Екипна работа по проект
   10.45 – 11.15Почивка
   11.15 – 12.00Работа в екип и социална компетентност
   12.00 - 12.45Работа в екип и социална компетентност
   12.45 – 13.30Почивка
   13.30 – 14.15Основи на работата в екип
   14.15 – 15.00Основи на работата в екип
   15.00 – 15.30Почивка
   15.30 – 16.15Успешна работа в екип
   16.15 - 17.00Успешна работа в екип
   25.04.2009
   09.00 – 09.30Регистрация
   09.30 – 10.15Технология на работата в екип
   10.15 – 10.45Технология на работата в екип
   10.45 – 11.15Почивка
   11.15 – 12.00Практически занятия
   12.00 - 12.45Практически занятия
   12.45 – 13.30Почивка
   13.30 – 14.15Практически занятия
   14.15 – 15.00Практически занятия
   15.00 – 15.30Почивка
   15.30 – 16.15Практически занятия
   16.15 - 17.00Практически занятия

   СЕМИНАР
   ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 12, 27 и 28 Май 2009г.
   МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ гр.Търговище, гр. Омуртаг
   УЧАСТНИЦИ Представители на областна администрация, общинските администрации и Структури на гражданското общество от Област Търговище
   Лектори и Трейнъри: Лилия Братоева, Оля Иванова, Маргарита Янева, Валентин Лазаров, Петър Терзийски, Донка Радичкова

    ПРОГРАМА
    12.05.2009, 27.05.2009, 28.05.2009

   09.00 – 09.30Регистрация
   09.30 – 12.30Практически занятия в 5 работни групи по следните модули:
   Управление на проект;
   Сформиране на екип;
   Работен климат; Планиране;
   Целеполагане
   12.30 – 13.00Обедна почивка
   13.00 – 16.00Трейнинг – «Световно кафене на проектите»

   Материалите са поместени в "Библиотека/От сайта"