ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел

Специфичните цели: Очаквани резултати Целеви групи - бенефициенти
  1. Неправителствените организации на социалните партньори от областта
  2. Областни и общински власти
  3. Граждански сдружения и организации на гражданското общество
  4. НПО, браншови организации
  5. Всички регионални служби на територията на региона
  Изборът на целевите групи е обоснован от необходимостта да се постигне по-добро сътрудничество и взаимодействие между Нпо сектора в област Търговище, и в частност структурите на ТПП Търговище, и областната и общинска админстрция от областта, в специфичните области на действие на неправителествените организации и целеви групи на проекта. <%// }; // if sessId() %>